Założenia do przygotowania prezentacji w programie MS PowerPoint dla studentów I roku

 • Ilość slajdów - od 5 do 10
 • Tematyka prezentacji powinna być związana (bardziej lub mniej) z informatyką
 • W prezentacji umieścić co najmniej po jednym z następujących rodzajów obiektów graficznych: wykres, schemat, obraz z pliku graficznego, tabela, clipart, WordArt
 • Należy zastosować własny wzorzec slajdów ze slajdem tytułowym, na slajdzie tytułowym logo Uniwersytetu Rzeszowskiego w nagłówku, a na pozostałych slajdach w stopce
 • Numery slajdów po lewej stronie, slajd tytułowy bez numeru
 • Należy zastosować jeden z dostępnych szablonów projektu lub przygotować własny
 • Zdefiniować co najmniej dwa rodzaje przejścia slajdów w prezentacji
 • Wykorzystać do animowania elementów na slajdach animację niestandardową, w tym efekty wejścia, wyjścia, wyróżnienia oraz ścieżki ruchu
 • Zastosować na ostatnim slajdzie dowolny przycisk akcji (np. przejście do pierwszego slajdu)
 • Wszelkie animacje mają następować automatycznie po dość krótkim czasie (czas wyświetlania całej prezentacji do 1 minuty)
 • Na końcu należy umieścić źródło materiałów wykorzystanych w prezentacji

Ważne! - animacje slajdów, obiektów i tekstu powinny być takie, aby prezentacja nie była nużąca z powodu powolnych efektów

Logowanie